stichting   actiedoel logo 15jaar jubileum facebook
HOME WIE ZIJN WIJ SPORTINSTUIF AKTIVITEITEN SPONSORING NIEUWS ARCHIEF FOTO's CONTACT

ARCHIEF 2010

ster

COMPILATIE

ster

WEEKEND UIT

ster

PARACRUISE

ster

WENS

CAS EN JENS

ster

WENS

KINDERBOERDERIJ

ster

WENS

ZANGWORKSHOP
TOVERBAL THEATER

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKEND UIT DISNEYLAND PARIJS 2010

Beneden- Leeuwen; In het teken van het 10 jarig actie-jubileum was  er de wens om van de fantastische jubileumopbrengst van €  14.300  ook van het 10e weekend een jubileumwaardige verrassing te maken.  Adrie Kooijmans nam in het jaar 2000, geïnspireerd door de Sander Zondag en Erik van der Eijk, 2 rolstoelgebonden vaste supporters van Leones C, waarvan hij trainer/leider was, het initiatief om de eerste Maas en Waalse marathon te gaan lopen en zich te laten sponsoren om de jongeren met een lichamelijke beperking tastbaar te kunnen verrassen. De spontane ondersteuning  in het eerste jaar  bracht  €  2500  bij  elkaar. Zodoende kon de klas van VSO Werkenrode met Sander en Erik naar Euro Disney. Bij de invulling van het 10e  jubileumweekend was Adrie’s 1e wens om de trip van het eerste jaar nog eens over te doen.

EuroDisney

Op de uitnodigingen volgden 18 aanmeldingen van jongeren met een lichamelijke beperking uit de regio waarvan 13 rolstoelers! Samen met organisatie en begeleiding vormde dit een groep van 36 personen. Voor zo’n omvangrijke groep  was het traditionele vervoer met ter beschikking gestelde rolstoel-  en personenbussen niet toereikend. Voor deze omvangrijke groep moest een rolstoeltouringcar gecharterd worden. Ook de huisvesting van zo’n groep met 13 rolstoelers  was niet eenvoudig. In samenwerking met Yuub werd uiteindelijk in het Vienna Dream Castle hotel een geschikte locatie gevonden. In de loop der jaren waren binnen Nederland steeds rolstoeltoegankelijke locaties te vinden, zonodig werd door thuiszorg voorzien  in de nodige tilliften en hoog/laagbedden. In Euro-Disney [Frankrijk] zijn deze voorzieningen niet voorhanden.  Dit werd opgelost door  tilliften en carendostoelen etc in een volgbus vanuit Holland mee te nemen. Mede door een door C-1000 ter beschikking gestelde koelwagen kon de inwendige mens tijdens de reis, mede  dankzij het prachtige weer,  via heerlijke picknickstops worden  gesterkt.   Mede door deze zelfzorgcatering was Disney-trip met een groep van 36 personen financieel haalbaar.

EuroDisneyEuroDisney

Goed uitgerust van de lange trip [ 10 uur, met vertraging door autopech ] werd zaterdag en zondagmorgen het Disney en het Studiopark bezocht. Na toch wat oponthoud bij de entree ten aanzien van het groepsarrange-ment [met beperking] kon volop worden genoten van het prachtige park. Via het speciale groepsarrangement kon de hele groep bij de attracties telkens via de uitgang naar binnen. [geen wachttijden]. Ook bij de prachtige parade kreeg de groep een speciale plaats toebedeeld om volop te kunnen genieten van het prachtige schouwspel.  Verschillende keren werd de groep opgemerkt door de in het park aanwezige Disney-figuren zodat volop geknuffeld kon worden. Zondag om 13.00 uur werd de terugreis aangevangen. Na ook nu weer met gezellige picknickstops kwam het gezelschap thuis . In de algemene ruimte van woonvorm “de Lijnbaan” werd nog gezellig onder het genot van een hapje en drankje nagebabbeld.  Hierbij werden de vrijwilligers/begeleiders bedankt voor de prettige samenwerking en was er een attentie met een speciaal  woord van dank door Jeroen van Oort voor Chauffeur Piet Prinse.  Met z’n allen kunnen we terugzien op een fantastisch verrassend weekend.!!!!!

Eurodisney

 

disney

c

skycage

hilicopter

paracruise

ajax