stichting   actiedoel logo 15jaar jubileum facebook
HOME WIE ZIJN WIJ SPORTINSTUIF AKTIVITEITEN SPONSORING NIEUWS ARCHIEF FOTO's CONTACT

ARCHIEF 2011

ster

COMPILATIE

ster

DIJKENLOOP

ster

WEEKEND UIT

ster

PARACRUISE

ster

PAASCRUISE

ster

WENS

Rinie van Tiem

ster

WENS

Jip's jumborun

 

DIJKENLOOP, ACTIE 12e JAARGANG VAN START

paascruise

Beneden Leeuwen: Het is alweer begin augustus. Hoogste tijd voor het startsein voor de 12e editie van de sponsoractie (2011). Nog 2 weken te gaan en dan is het weer zover. Op zondag 4 september a.s. wordt weer de inmiddels traditionele Maas en Waalse dijkenloop gehouden. Dit prachtige evenement in onze gemeente is inmiddels uitgegroeid tot een grote landelijke sportmanifestatie.
De stichting Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten met Initiatiefnemer Adrie Kooijmans als boegbeeld heeft zich al 11 jaar met succes ingespannen om rond de Maas en Waalse Dijkenloop sponsorgeld te verzamelen ten behoeve van het tastbaar verrassen van de regionale jongeren met een lichamelijke beperking en chronisch zieke jongeren. Vanuit het groepseffect wordt tevens middels diverse activiteiten het sociale contact en integratie van de doelgroep in de samenleving bevorderd en het aangepast sporten gepromoot. Verder worden enkele tastbare wensen vervuld van chronisch zieke jongeren en instellingen die dienstbaar zijn aan de doelgroep. Door de brede warme ondersteuning van de Maas en Waalse  samenleving  is in de 11 jaar het jaarlijkse sponsorresultaat gestegen van €  2750  tot € 13.300 in 2010. Als highlights in de 11 actiejaren gelden de activiteitendag VOOR&DOOR mensen met een beperking, georganiseerd op 5 juli 2009 ter opluistering van het 10 jarig jubileum. Als blikvanger gold
natuurlijk de speciaal voor de doelgroep bestemde SKY-CAGE, waarin de doelgroep op grote hoogte [ 50 m ] kon genieten van een fantastisch panorama. Verder noemen wij in dit rijtje  de jubileumactiviteit het  fantastische weekend “EURO DISNEY”  in 2010 en het Helicopter-spectakel in 2004.

Beleving en warme ondersteuning basis voortzetting:
De activiteiten van het afgelopen jaar waren zeer succesvol. Zowel het sponsorresultaat als de beleving van de georganiseerde activiteiten waren TOP. De waarderende woorden “Droomweekend” en “Voltreffer Paracruise” zijn dan ook een toepasselijke graadmeter. De beleving en kenmerkende saamhorigheid van het afgelopen jaar maken het zelfs voor de organisatie een feest. De doelgroep zelf
draagt ook een flinke steen bij door het bijeen brengen van sponsorgeld uit hun familie -en kennissenkring. Het uiterst succesvolle jubileumjaar was eigenlijk niet te overtreffen
maar het 11e jaar gaat toch als “onovertroffen” de boeken in en is tegelijkertijd voor de organisatie de drijfveer voor voortzetting met de 12e editie.  
Tastbare verrassingen 2011
De tastbare verrassingen van 2011 bestonden uit de paascruise woonvormen, weekend Friesland en de traditionele Paracruise. Het weekend was kenmerkend door de bijzondere invulling op een schitterende locatie via sport, spel en entertainment. De nieuwe activiteit “paascruise woonvormen” [mede mogelijk gemaakt door Moeke Mooren] was in eerste instantie een kerstcruise maar moest toen vanwege het extreme winterweer afgelast worden. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de regionale woonvormen genoten van een heuse cruise met een hapje en drankje onder de vrolijke muzikale klanken. Alweer voor de 6e keer werd in samenwerking met WSV De Gouden Ham de Paracruise gehouden. Dit jaar boden 20 booteigenaren zich belangeloos aan om de mensen met een beperking met begeleiders (65) te laten genieten van een middag varen op de maas. Kenmerkend dit jaar was de uitstekende interactie en saamhorigheid tussen deelnemers en schippers. Verder lieten wij de wens van Rinie in vervulling gaan middels een viparrangement  van de prachtige musical“ We  will  rock you.

SPONSORACTIE 2011;
Naast boegbeeld Adrie Kooijmans (halve marathon) met kleinzoon Stijn, zullen ook dit jaar wederom vanuit de doelgroep de handbikers  Erik van der Eijk en Eddie Pas (beiden 5o km) en Sander Zondag de actie “trekken” door zich in te spannen. Vooruitlopend aan de Maas en Waalse dijkenloop gaan de vrijwilligers en deelnemers [doelgroep] weer op pad om weer sponsorgeld te verzamelen om dit prachtige werk voort te kunnen zetten. De organisatie rekent er op, dat de tastbare bestedingen aan de regionale doelgroep “jongeren met een lich. Beperking en chronisch zieke jongeren”  weer  garant staan voor een warme regionaal maatschappelijke ondersteuning. Spontane bijdragen kunnen gestort worden op bankrekening 10.22.04.985 t.n.v. Stg Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten.
Wij willen graag zoveel mogelijk jongeren uit de doelgroep uit de regio Maas en Waal tastbaar verrassen. Degene die kennis willen maken met onze activiteiten kunnen zich oriënteren via website www.adriedijkenloopgehandicapten.nl of onderstaande contactinfo  

Actie Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten,

Cees zondag, Coördinator

Tel: 0487592589    E-mail: cgmzondag@hetnet.nl

 

disney

c

skycage

hilicopter

paracruise

ajax