stichting   actiedoel logo 15jaar jubileum facebook
HOME WIE ZIJN WIJ SPORTINSTUIF AKTIVITEITEN SPONSORING NIEUWS ARCHIEF FOTO's CONTACT

ARCHIEF 2012

ster

COMPILATIE

ster

DIJKENLOOP

ster

WEEKEND UIT

ster

PARACRUISE

ster

LENTECRUISE

ster

DROOMWENS FRANS

ster

EFTELINGDROOM
FAM VISSER

 

PARACRUISE(JUNI 2012)

media

Beneden-Leeuwen;  Voor de 7e keer in successie werden de jongeren met een beperking uit de regio Maas en Waal uitgenodigd voor de traditionele paracruise.  Jaarlijks op vaderdag  stellen ca 25  leden van WSV de Gouden Ham zich met hun boot beschikbaar  om met de jongeren met een beperking uit de regio een  middagje te gaan varen op de  Maas. Met ’n speciale takel werden  de rolstoelgebonden deelnemers onder de muzikale klanken van het dweilorkest  “Maasbommel”  aan boord  gezet.  Varend in ’n zeil-  of motorboot  genoten de deelnemers met hun begeleiders samen met de schippers van  het prachtige natuurgebied de Gouden Ham.  In ’n gezellig konvooi voer het gezelschap via de ophaalbrug Macharen  over het  kanaal naar de Ossense haven. Om zoveel mogelijk  mensen van de doelgroep te bereiken gingen ca 75 uitnodigingen de deur uit.  Dit jaar was er een samenloop met de EK-wedstrijd van Oranje en kwamen de aanmeldingen moeilijk op gang.  Buiten de bekende groep valt het niet mee nieuwe deelnemers  te werven. Wij zijn dan ook aangenaam verrast dat we vanuit de kennismakings-cruise met de Sluizer  12 nieuwelingen mochte begroeten. De ervaring leert dat zij na een 1e kennismaking de volgende keer  weer van de partij zijn. Na de afscheping werden de deelnemers, begeleiders en schippers verwelkomd in een feestelijk aangeklede hal waar onder de klanken van entertainers Roy Otterse en Danny Smoorenburg genoten werd van een heerlijk buffet.  De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde 3e activiteit van dit jaar, met dank aan de schippers en wederom in een fantastische samenwerking met WSV de Gouden Ham.

Integratie, begeleiding & vrijwilligers.
De warme contacten tussen de deelnemers en schippers tijdens varen en nababbel gaven blijk van een unieke integratie. Zonder uitzondering gaven de schippers in een hartverwarmende reactie aan, een prachtige dag te hebben gehad met hun gasten [deelnemers] en boden aan volgend jaar zeker weer van de partij te zijn. Dit jaar werden wij ook geconfronteerd met de bezuinigingen in de zorg. Het is schrijnend te moeten constateren dat deelnemers af moeten zeggen bij gebrek aan begeleiding of dat er aanmeldingen gedaan worden zonder noodzakelijke [verpleegkundige] begeleiding. Het is bijzonder spijtig dat instellingen de noodzakelijke begeleiding niet kunnen invullen. [zelf of met vrijwilligers!!] Wellicht moeten wij nagaan in hoeverre wij vrijwilligers kunnen werven voor verantwoorde invulling van bepaalde ontbrekende begeleiding, om zodoende ook die deelnemers te kunnen laten genieten van onze actie-activiteiten en  om niet de dupe laten worden van de bezuinigingen in de zorg..

Bijgrage €  5.000,-- RABO- coöperatiefonds!
Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten was als 1 van de 10  projecten genomineerd  als Maatschappelijk Betrokken Regionaal  Project  voor de verdeling van € 30.000,-- . Verheugd kunnen wij berichten dat wij

als resultaat van de ledenstemming een bijdrage van  € 5.000,--  kunnen tegemoet zien.  Naast het fantastische bedrag is ook de nominatie op zich een erkenning van de regionale actiedoelstelling en een voor de organisatie en vrijwilligers een geweldige motivatie voor voortzetting van de in het jaar 2000 door Adrie Kooijmans ludiek gestarte actie. [12e jaargang]. De fantastische beleving van de doelgroep maakt het ook voor de organisatie een feest om te doen. Wij bedanken alle mensen die hier met hun stem aan hebben bijgedragen.

Jaarlijkse Activiteiten,
De eerste 6 maanden van dit jaar waren drukke tijden voor de organisatie. In maand april was er een fantastisch weekend Valkenburg[40 pers.]. In mei was de uiterst gezellige Lente-cruise met de Sluizer [90 pers] voor instellingen ter kennismaking van nieuwe deelnemers. In juni de Paracruise i.s.m. WSV De Gouden Ham. [90 pers.]  Intussen zijn er  2 wensvervullingen  “in uitvoering” en 1 in voorbereiding.  Verder is er de wekelijkse sportinstuif op vrijdagavond. Vanuit voorgaande groepscontacten promoten we de sportinstuif. Werving van deelnemers gaat doorgaans erg moeizaam. We zijn blij dat vanuit het groepscontact van de activiteiten  het ledental hebben kunnen laten groeien van 7 tot 13. Ook zijn inmiddels goede contacten met regionale instellingen om cliënten te activeren voor de sportinstuif. [sport, spel en sociaal contact]. In het verlengde hiervan hebben we al aanvragen gehad voor “inkoop” van abonnementen t.b.v. van  dagbesteding. Vanwege de intensieve begeleiding zit we te springen om vrijwillig[st]ers.  Zij  die interesse hebben om als vrijwillig[st]er de sportinstuif te ondersteunen, nodigen wij uit vrijblijvend een kijkje te komen nemen bij de wekelijkse sportinstuif  in de Rosmolen op vrijdagavond om 19.30 uur.  [Vanaf 24-8-2012].  Ook kun je een kijkje nemen op website: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl met foto-albums op Facebook: www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten.

 

Sponsoractie 2012. [13e  jaargang]
Na de activiteiten volgt na de vakantie alweer de nieuwe sponsorronde. Rond de deelname aan de Maas en Waalse Dijkenloop van het sponsorteam van boegbeeld Adrie Kooijmans wordt weer sponsorgeld verzameld. Ook dit jaar rekenen wij weer op uw brede maatschappelijke ondersteuning zodat wij ook volgend jaar weer de jongeren met een beperking en chronisch zieke jongeren uit de regio Maas en Waal weer tastbaar kunnen verrassen.

Contactinfo:
Cees  Zondag  coördinator,
Adrie's Dijkenloop Gehandicapten
Telf:  0487-592589 Email:  cgmzondag@hetnet.nl

 

disney

c

skycage

hilicopter

paracruise

ajax